Membangun Masa Depan yang Lebih Inklusif dan Adil Melalui Pemberdayaan Perempuan

Membangun Masa Depan yang Lebih Inklusif dan Adil Melalui Pemberdayaan Perempuan

Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lebih dari itu, pendidikan adalah alat yang kuat untuk membentuk pandangan dunia, sikap, dan perilaku generasi muda. Dalam era di mana kesetaraan gender dan inklusivitas semakin mendapat perhatian, mengajarkan pemberdayaan perempuan kepada siswa di sekolah bukanlah sekadar tuntutan zaman, tetapi juga langkah yang …

Baca selengkapnya...